Vokalfestival i Oslo 2020 (18-19 april)

 

Det vil bli arrangert Vokalfestival i Oslo lørdag og søndag 18/19 april.

Påmeldingsfristen utløp 22 januar 2020. De som er påmeldt kommer til å erfare at dette er svært lærerikt og morsomt å delta på.

HVA KAN MAN OPPLEVE PÅ VOKALFESTIVAL?

I løpet av helgen kommer korene til å stifte nærmere bekjentskap til Ung i Kor sitt
helt ferske NURK (Norges Rytmiske Ungdomskor). Det blir festkonsert,
avslutningskonsert og showcaser, nye musikalske inputs og ikke minst mulighet til
å bli kjent med andre sangglade barn og unge!

HVOR KAN MAN BO?

Dersom koret kommer langveis fra, kan dere ta kontakt med oss på e-post:
oslo@ungikor.no, og vi vil gi dere oversikt over sentrale, rimelige overnattingssteder.

HVA KOSTER DET?
200 kr pr. deltaker. Avgiften dekker workshopdeltakelse, festkonsert og
matservering under festivalen!