Jeg ønsker å melde mitt barn inn i Holmlia barne- og ungdomskor (inkl. aspirantkoret)
Jeg / vi forplikter oss til å betale kontingenten, som for tiden er kr. 800.-
pr. 1/2 år. Giro blir sendt.
Jeg / vi er innforstått med at foresatte engasjeres i jobbdugnader, som fordeles på alle gjennom koråret.

 

NB. Det legges fortløpende ut bilder fra opptredener/ arrangementer, som koristene deltar på inn på vår hjemmeside. www.holmliakor.no . Det betyr at bilder av ditt barn kan bli lagt ut – på hjemmesiden. Vi legger ikke ut med navn. En kan dessverre ikke reservere seg mot dette!
Håper det ikke vil skape problemer for ditt barn/dere?
Ved spørsmål kontakt Randi Aass på tlf.: 957 49 788


    [radio* choir use_label_element default:1 "Aspirantkor (6-8 år)" "Barnekor (9-11 år)" "Ungdomskor (12 år ->)"]    IngenGlutenLaktoseFiskNøtterAnnet


    [radio* after-choir use_label_element default:1 "Tilbake til aktivitetskolen" "Hentes på øvelsen" "Går hjem selv"]