Årsplan Holmlia Aspirantkor, Barnekor og Ungdomskor 2022/2023

40-års jubileumskonserten

Som dirigenter for korene er vi opptatt av å videreføre en lang og god tradisjon. Det er en glede at vi sammen de siste årene har kunnet skape stabilitet i korene. Vi ønsker å skape sang og musikkglede for barna som er med og synger, og dele videre det vi har av kunnskap og erfaring.

Forberedt av: Signe-Marie Filtvedt og Kristin Fredbo Gramsta

Mål

Kor skal være gøy, utfordrende og utviklende! Det skal være en sosial arena der barna skal få blomstre i trygge rammer.
Samtidig som man er en del av noe større, ønsker vi at hvert enkelt barn skal bli sett.

De skal lære musikk. Vi ønsker at de i tillegg til å lære tekst og melodi, skal få kunnskap om historien rundt sangene, stilart, artist, rytme, dur/moll m.m. Som musikkpedagoger har vi lyst til å trekke inn notelære, harmoni (synge ulike stemmer) og sangteknikk samt leke med stemmen som instrument.

Løsning

Vi må bli kjent med barna og se hva de liker og hva som motiverer dem. Det er derfor gledelig at vi begynner å bli godt kjent i kormiljøet på Hallagerbakken skole. Repertoaret bør
bestå både av sanger som de selv ønsker og synge, og sanger vi ser kan være utviklende for dem musikalsk.

Det er viktig for oss ha en god dialog både med styret og foreldrene.

Prosjektsammendrag

Hvert år gleder vi oss til å bli kjent med de nye barna og ser for oss at øvelsene i starten vil bestå av
• «bli kjent med»-leker og oppvarming
• repetisjon av kjent repertoar
• presentasjon av ny sang med innøving
• sangteknikk, gehør og musikkteori vil være en naturlig del i alt vi gjør • tøys og tull, smil, latter og god energi!

Kalender

Vår 2023

Hovedmålet for dette semesteret er å fortsette utvikle korene og jobbe mot opptredener, vårkonsert og kortur.

17.mai – onsdag – flaggheising kl.08.00. Fremmøte kl.07.30. Skolen/ alle kor
04. juni – søndag – Sommerkonsert med medaljeutdeling. Skolen/alle kor
10. juni – lørdag – Vær Stolt Festivalen/ alle kor
14.juni – onsdag – Øvelse til korturen.( B+ u.koret)
16 – 18. juni – fredag til søndag – Kortur til Gøteborg. (B + U.kor)
23. juni – fredag. Kathinka Guldberg.(transport fra skolen tur/retur.)

10 – 14. mai
– mulig besøk av vennekor fra Polen. (b + u.kor)
(Hvis de kommer blir det en sammenkomst på skolen onsdag 10. mai – i deler av
vår kortid. 13. mai – Lørdag har vi tenkt å få til en utekonsert. Program ikke spikret)

Terminlisten kan bli justert.

Høst 2022

Hovedmålet for dette semesteret er å inkludere nye kormedlemmer og repetere repertoar som kan tas med videre, øve inn nytt til opptredener, julekonsert og neste års kortur.

22.aug: Aspirantene synger for nye 1.klassinger på Hallagerbakken skole
24.aug: oppstart med alle bortsett fra 1.klasse (venter til september)
31.aug: øvelse
7.sept: Øvelse (1.klasse starter)
14.sept: Øvelse
21.sept: Øvelse
27.sept: Barnekoret opptrer for personalet på Hallagerbakken skole?

28.sept: Øvelse
5.okt: HØSTFERIE
12.okt: øve til Holmlia United
19.okt: øve til Holmlia United
22.okt: HOLMLIA UNITED
26.okt: øve julesanger (årsmøte med foreldre)
2.nov: øve julesanger
9.nov: øve julesanger
16.nov: øve julesanger
23.nov: øve julesanger (aspirantene øver til julegrantenning)
27.nov: JULEGRANTENNING med aspirantene
30.nov: øve julesanger
7.des: GENERALPRØVE til julekonsert
11.des: JULEKONSERT
14.des: JuleKOSøvelse

Juleferie **