Våren 2016 – Viktige datoer

viktigdato

 

Program våren 2016

17. Mai
Alle kor deltar under skolens flaggheising kl.08.00.
Kl. 15.30 til 17.30 – koret ansvarlig for arrangementet på skolen.
Kl:16.00 konsert m/ korene.

Koret er ansvarlig for 17.mai arrangementer på Hallagerbakken skole fra kl.15.30 til 17.30. Med leker, lotteri, kafe m.m. Alle foresatte må bidra for at dette arrangementet skal kunne avvikles på en god måte.

28. Mai
Vårkonsert på Hallagerbakken skole. Med start kl.17.00.
Generalprøven legges mellom kl.10.30 – 14.00.

1. Juni
Medaljekonsert, felles for alle korene. Med start kl.18.00. Hallagerbakken skole.

Fra 1.juni til ca. 31.august / sommerferie i koret.