Aspirantkoret – øvetider våren 2014

Aspirantkor-øvelsene fremover

Tanken om at det blir for lenge for de minste å øve i en hel time, gjør at vi har lyst til å prøve noe nytt. Vi gjør disse endringene for å se om det blir bedre for de minste, De er superflinke, men etter en skoledag kan det være litt vanskelig å holde på konsentrasjonen. Vi tror de kan få med seg mer dersom øvingstiden kortes litt ned. Fra og med øvelsen onsdag 12. februar 2014 blir derfor tidene som følger:

  • 1. trinn øver fra kl. 15.00 til 15.35, deretter tilbake til AKS.
  • 2. trinn øver fra kl. 15.00 til 16.00, deretter tilbake til AKS eller hjem.
  • 3. trinn øver fra kl. 15.00 til 16.30, deretter hjem. De har en halv time undervisning alene med dirigenten.

Vi ønsker å prøve ut denne modellen fremover.